INSPIRATIE

Je kijkt je ogen uit

Ik struin graag ergens langs de waterkant. Prachtig, vooral met rot weer. Donkere wolken, storm of helder vriezend weer met een lage zon en tegenlicht …. oei wat mooi. Nederland op zijn best. We hebben een schitterende natuur. Met het uitgesproken Nederlandse weer en onze Hollandse wolken. En natuurlijk de zee met het tij, de stroming. Je raakt niet uitgekeken.

Ontwikkelingen en veranderingen

Het typische Nederlandse landschap verandert in een rap tempo. Het contrast tussen gebieden met veel menselijke activiteit en gebieden die ingericht zijn voor recreatie en natuur wordt groter. Ons typische polderlandschap geven we achteloos prijs ten behoeven van industrieterreinen en woonwijken. Het platte land is toch maar heel gewoon en wordt blijkbaar minder gewaardeerd. Gebouwen en bedrijfspanden, ze zijn uniform, rechthoekig, kleurloos. De architect volgt in deze de wens van de opdrachtgever, “low cost” en efficiënt, veel-voor-weinig.

Nederland wordt rijkelijk voorzien van zonnepanelen en windturbines. Prachtige oude gebouwen, mooie panden en authentieke boerderijen zijn intussen bekleed met glimmende donkerpaarsblauwe panelen. Windturbines zijn zonder enige rangorde, als waren ze achteloos uitgestrooid, gesitueerd in eens waardevol nieuw gewonnen land. De tegenstelling is groot ten opzichte van de door ons gecreëerde mininatuur.

Invloed  op het weer

Zelfs de typisch Nederlandse wolkenluchten staan onder invloed van ons doen en laten. De zogenaamde sluierbewolking is vaak het gevolg van vliegtuigcondenssporen. Die kunnen enkele etmalen blijven hangen en beïnvloeden wel degelijk het weer en het aanzien van onze Hollandse Wolkenluchten.

Moet er een noodzaak zijn schoonheid vast te leggen?

Ik zie en ervaar al die veranderingen met gemengde gevoelens. Dan krijg ik het gevoel dat ik het mooie en fraaie dat nog over is moet vastleggen, schilderen zolang het nog kan. Het fixeren van een tijdsbeeld, van datgene dat ik waardeer en waardoor ik mij in hart-en-nieren Nederlander voel.

Op een zondagochtend op het Haringvliet, een opname vanaf de boot.