INSPIRATIE

Je kijkt je ogen uit.

Wij hebben altijd veel gevaren. Met onze zeilboot, een dufour 30 classic, maakten we mooie tochten over het Hollands Diep, Haringvliet, Volkerak, Grevelingen. Ooster- en Westerschelde. Zo nu en dan gingen we verder van huis, bijvoorbeeld naar het IJselmeer of varen we naar de Waddeneilanden. Je raakt nooit uitgekeken. Wat is het Nederlandse landschap prachtig en wat hebben we een mooie natuur. Het weer, de wind, de wolken, het licht, de zonstand, schitteringen, reflecties, het seizoen, het tij, de stroming…. je raakt niet uitgekeken.

En ’s winters dan gaan we wandelen en struinen we meestal ergens langs de waterkant. Prachtig, vooral met rot weer, donkere wolken, storm of helder vriezend weer met een lage zon en tegenlicht …. oei wat mooi, Nederland op zijn best.

Moet er een noodzaak zijn schoonheid vast te leggen?

Het typische Nederlandse landschap verandert in een rap tempo. Het contrast tussen enerzijds gebieden met menselijke activiteit en gebieden die ingericht zijn voor recreatie en natuur wordt groter. Ons typische polderlandschap geven we achteloos prijs ten behoeven van industrieterreinen en woonwijken. Het platte land is toch maar heel gewoon en wordt blijkbaar minder gewaardeerd. Gebouwen en bedrijfspanden, ze zijn uniform, rechthoekig, kleurloos. De architect volgt in deze de wens van de opdrachtger, “low cost” en efficiënt, veel voor weinig.

De tegenstelling is groot ten opzichte van de door ons gecreëerde mininatuur. In het kader van Water & Veiligheid, wordt er veel geïnvesteerd in rivieroevers. Prachtige overloopgebieden zijn ingericht als natuurgebied en daarnaast deels toegankelijk gemaakt voor recreatie.

Onder de noemer milieu wordt Nederland rijkelijk voorzien van zonnepanelen en windturbines. Prachtige oude gebouwen, mooie panden en authentieke boerderijen zijn intussen bekleed met glimmende donkerpaarsblauwe panelen. Windturbines zijn zonder enige rangorde, als waren ze achteloos uitgestrooid, gesitueerd in eens waardevol nieuw gewonnen land.

Zelfs de typisch Nederlandse wolkenluchten staan onder invloed van ons doen en laten. De zogenaamde sluierbewolking is vaak het gevolg van vliegtuigcondenssporen. Die kunnen tot 48 uur blijven hangen en beïnvloeden wel degelijk het aanzien van onze Hollandse wolkenluchten.

Ik zie en ervaar al die veranderingen met gemengde gevoelens. Dan krijg ik het gevoel dat ik het mooie en fraaie dat nog over is moet vastleggen, schilderen zolang het nog kan. Het fixeren van een tijdsbeeld, van datgene dat ik waardeer en waardoor ik mij in hart-en-nieren Nederlander voel.

Moodboards

Kijk, en hier gaat het om. Blader eens door de fotomapjes van de moodboard’s. Moodboards Foto’s

Op een zondagochtend op het Haringvliet.