PERSPECTIEF

Meetkundig Perspectief

Over perspectief met één, twee of drie verdwijnpunten. Leer een driedimensionaal beeld te teken in een plat vlak.

Atmosferisch Perspectief

Creëer diepte door wat verder weg is egaler en grijzer te schilderen. Details verdwijnen, contouren en overgangen worden zachter.

Weet Perspectief

Van de meeste objecten die we zien weten we hoe groot ze zouden moeten zijn. Op grond daarvan zien we diepte.

Scherpte-Diepte Perspectief

Als mens kijken we scherp door onze ooglens scherp te stellen. Dichterbij en verderaf is dan wazig. Schilder objecten voor en achter het scjilderij onscherp en creëer daarmee diepte.

Horizon Perspectief

De horizon noemen we ook wel de gezichtseinder. De aardkromme speelt een rol, objecten “verdwijnen achter de horizon”.