HET TEKENEN VAN EEN ELLIPS

Een handige tekenmethode die van pas komt bij stillevens

Veel voorwerpen zijn cirkelvormig (rond). Kijk maar eens, van boven af gezien, naar een vaas, een bord, theekopje, kommetje, bakje etc. Maar ook in de natuur zien we cirkelvormige objecten zoals bloemen. Bekijken we deze vormen van opzij, onder een hoek, dan zien we, in plaats van een cirkel, “een ellips”. In een stilleven is het van belang zo’n ellips geometrisch correct en symmetrisch te tekenen/schilderen. Die vorm, dat luistert nog al nauw. Met de hieronder beschreven methode is het tekenen van een ellips een peuleschil. Succes er mee.

Figuur 1) Teken de horizontale en vertikale assen van de ellips. Zet merktekens voor de 1/2 breedte en 1/2 hoogte (gerekend vanaf het middenpunt, daar waar de assen kruisen).

Figuur 2) Knip van dik papier een strook. Lek deze stook langs de horizontale as en plaats een merkteken op de strook voor de 1/2 breedte van de ellips.

Figuur 3) Draai de strook 90 graden (met de klok mee) en plaats een merkteken op de stook met de 1/2 hoogte van de ellips.

Figuur 4) De tekenmal is nu gereed. Draai de strook een tiental graden tegen de klok in. Zorg er voor dat de door jou getekende merktekens steeds exact de horizontale en vertikale as raken. Je kunt nu aan het uiteinde van de strook een eerste merkteken van de ellipsomtrek op het papier tekenen.

Figuur 5) Draai de strook steeds een tiental graden tegen de klok in. Herhaal zet 4) en zet nieuwe merktekens voor de ellipsomtrek.

Figuur 6) Zo, nu ben je al in het Links-Onder Kwardrant beland. Blijf de strook methodisch draaien en herhaal de zetten 4) en 5).

Figuur 7) Op deze wijze volg je de hele omtrek van de ellips en ben je uiteindelijk gereed in het Rechts-Boven Kwardrant.

Figuur 8) Je hebt nu rondom merktekens geplaatst voor de omtrek van de ellips. Schets nu uit vrije hand de ellipsomtrek. Met behulp van je merktekens is dat prima te doen.