KLEUR – BEGRIPPEN & OMSCHRIJVINGEN

Algemeen:
De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht (spectrum) dat door dat oppervlak wordt weerkaatst.

Drie componenten, die onafhankelijk van elkaar vastgesteld kunnen worden, bepalen samen de kleur: H, S, V

Aanvulling:
Hierbij wil ik nog expliciet vermelden dat ook de kleurtemperatuur c.q. het spectrum van de lichtbron bepalend is. Immers, als een groen object beschenen wordt met puur rood monochromatisch licht, dan wordt er geen enkel licht weerkaatst. 

H:
Hue (Engels)
Tint (Nederlands)

Tint is wat we gewoonlijk ‘kleur’ noemen, zeg een punt op de regenboog. In het HSV-model wordt de kleur uitgezet op een cirkel (kleurencirkel) en wordt de plek aangeduid in graden: Hue loopt dus van 0 tot 360 (graden).

Synoniemen:
Kleurtoon (Nederlands)

Tint is echter in veel gevallen synoniem met kleur : wie ‘groen’ zegt bedoelt meestal alle tinten van de kleur groen, dus inclusief donkergroen (lage intensiteit) en grijsgroen (lage verzadiging). Soms wordt tint gebruikt om een (kleine) variatie op een bepaalde kleur aan te geven.

De dominantie van de component tint in de kleurindruk kan worden verklaard door het gegeven dat in de natuur de tint van een voorwerp wordt bepaald door (het oppervlak van) het voorwerp zelf, terwijl de intensiteit en verzadiging (mede) afhangen van de belichtingsomstandigheden (schaduw) en de mate van reflectie (glans).

S:
Saturation (Engels)
Verzadiging (Nederlands)

Verzadiging geeft een hoeveelheid (of felheid) van een kleur aan. In het HSV-model wordt verzadiging uitgedrukt in procenten, en loopt van 0% (flets, grijs) naar 100% (volle kleur).

Synoniemen:
Chroma, intensity, colorfullnes (Engels)

De verzadiging is een maat voor de zuiverheid van een kleur. Kleuren met een hoge verzadiging heten levendig, fel, helder of diep. Kleuren met een lage verzadiging heten gedekt, flets of grauw. Monochromatisch licht heeft een verzadiging van 100%. Zwartwitbeelden (grijstinten) hebben een verzadiging van nul. De verzadiging staat los van de tint (bijvoorbeeld rood tegenover groen) en de intensiteit (bijvoorbeeld donkergroen tegenover lichtgroen).

V:
Value(Engels).
Intensiteit (Nederlands)

De intensiteit staat voor de lichtheid van de kleur. In het HSV-model wordt de intensiteit uitgedrukt in procenten, en loopt van 0% (zwart) naar 100% (wit).

Synoniemen:
Tone, Lightness, Brightness (Engels)
Helderheid, lichtheid, toonwaarde (Nederlands)

Meer over kleur & begrippen

HSV (van het Engels: Hue, Saturation, Value) of KVW (Nederlands: Kleurtoon, Verzadiging, Waarde) is een model om kleuren te kunnen beschrijven, met name in verband met de andere kleurruimte RGB (Rood, Groen, Blauw). Omdat de beschrijving in drie dimensies gebeurt, spreekt men van een kleurruimte. Ditzelfde model wordt ook aangeduid met HSB (voor Hue, Saturation, Brightness) of KVH (Nederlands: Kleurtoon, Verzadiging, Helderheid)

Chromaticiteit is de kwaliteit van een kleur zoals gedefinieerd door zijn kleurtint, verzadiging en helderheid.

Perceptie van kleur: De kleur die wordt waargenomen wordt door verschillende mensen anders geïnterpreteerd. We noemen dit ook wel de kleurindruk.

Bron: Wikipedia