HET TEKENEN VAN EEN SPIRAAL OF SLAKKENHUIS

Een handige tekenmethode die van pas komt bij stillevens

Al in het jaar 1202 wisten geleerden de vorm van een spiraal te benoemen in een wiskundige reeks.  De rij van Fibonacci is genoemd naar wiskundige Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci. Hij noemt de rij in zijn boek Liber abaci, Boek over rekenen, uit 1202. De rij blijkt interessante eigenschappen te bezitten en verbanden te hebben met onder andere de gulden snede.

De rij begint met 0 en 1, men kiest ook wel 1 en 1, en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen.

De eerste elementen van de rij[1] zijn dan als volgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 etc.

Zie animatie.