GRAFIEK KLEURRUIMTE – MET PIGMENTCODE’S

In deze zogenaamde gamut-grafiek wordt de kleurruimte weergegeven. In de grafiek zijn de pigmentcode’s van diverse enkelvoudige pigmenten weergegeven.

Voor meer relevante informatie verwjjs ik naar:
de tabel met pigmentcode’s
kleurkaart met pigmentcode’s

Grafiek kleurruimte - Pigmentcode en naam - Intensiteit - verbindingslijn complementaire.