WEERSPIEGELING

Weerspiegeling – Richting

Op een foto zie je altijd dat weerspiegelingen verticaal zijn weergegeven. Maar zien wij het als mens ook zo? Terwijl we de omgeving bekijken draaien we ogen en hoofd. Alles weerspiegelt naar ons toe.

Weerspiegeling – Dimensie

We menen dat een weerspiegeling van een object exact dezelfde vertikale verhoudingen heeft als het weerspiegelde object. Maar is dat wel zo? Hierover meer …

Weerspiegeling – Vorm

Met een spiegel kun je “om een hoekje kijken”. Dit impliceert dat de vorm van de weerspiegeling behoorlijk kan afwijken ten opzichte van het weerspiegelde object.

Weerspiegeling – Scherpte

Een mens stelt scherp terwijl we naar een object kijken. Bij een weerspiegeling kun je vaak maar één ding tegelijk scherp zien, het object, de weerspiegeling, de drijvende voorwerpen op het water of zelfs wat zich onder water bevindt.