PENSEEL & KWAST REINIGINGSMIDDELEN

Terpentine ( Engels: White Spirit)

Terpentine is een kleurloze, heldere en niet-viskeuze vloeistof met een typische sterke kerosine-achtige geur. Terpentine is net als benzine een aardoliedestillaat. Terpentine wordt gebruikt als verdunner of oplosmiddel van verf. Terpentine bestaat voornamelijk uit nafta, met bovendien de vluchtige stoffen (aromaten): 1,2,4-trimethylbenzeen (ca. 4%), xyleen (ca. 1%), benzeen (minder dan 0,1%). Met name de carsinogene aard (kankerverwekkend) van aromaten zijn een aandachtspunt. Werk daarom in een goed geventileerde ruimte en gebruik bij voorkeur reuk- & aromatenarme terpentine.

De gewone terpentine gebruik ik uitsluitend om, aan het eind van een schildersdag, penselen te spoelen en te reinigen. Het daarbij gebruikte keukenpapier gooi ik direct in een afsluitbare plastic (vuilnis)zak.

Reuk- & aromaten (vrije) arme Terpentine

Volgens de brochure: “Het reukarme karakter van reukloze terpentinesoorten is het gevolg van het nagenoeg ontbreken van aromatische koolwaterstoffen”. Bij regelmaat lees ik ook over ShellSol 40. Het is een vergelijkbaar product van leverancier Shell.

  • Aromaten:
    Ik las in het veiligheidsblad van een gerennommeerd leverancier dat het aandeel aan aromaten kleiner is dan 2%. Dat is circa de helft van “standaard terpentine”. Dus “aromatenvrij” is een onjuiste benaming, het verdient hooguit de term “aromatenarm”.
  • Reuk:
    Mijn ervaring is dat je dit oplosmiddel nog wel enigszins ruikt. Dus “reukarm” lijkt me een meer toepasselijke term.

Ik gebruik deze reuk- & aromatenarme terpentine om tijdens en na het schilderen zo nu en dan penselen uit te spoelen (afsluitbare glazen pot met hooguit 500 ml).

Na gebruik sluit ik de pot met aromatenvrije terpentine steeds goed af.
Keukenpapier en doekjes worden onmiddelijk in een afsluitbare plastic vuilniszak gedeponeerd.

Zest-it Oil Paint Dilutant & Brush Cleaner

Met Zest-It heb ik goede ervaringen. Ik gebruik dit oplosmiddel tijdens het schilderen in de magere lagen en tevens is het een hoofdbestanddeel van mijn schildersmedium. Daarnaast gebruik ik het om er dammarvernis mee te maken. Zest-it is een natuurlijk product dat gewonnen wordt uit citrusvruchten/bomen. Het oplossend vermogen is erg groot.

De prijs van zest-it is pittig, te hoog om er een pot mee te vullen voor het spoelen van je penselen/kwasten.

Maar je kunt zest-it goed gebuiken om volgelopen stugge penselen, die moeilijk te reinigen zijn, eens een nachtje in te weken.

Andere penseelreinigers:

  • Turpenoid
  • RR500 Penseelreiniger van Aquachem
  • Murphy Oliezeep (Murphy Oil Soap)

Met geen van deze produkten heb ik ervaring.

Thinner (Engels: Thinner)

Thinner gebruik je enkel voor het ontvetten van materialen.

Thinner is een organisch oplosmiddel voor verf op oliebasis. Het bestaat uit een mengsel van vluchtige organische stoffen, waarvan tolueen of xyleen meestal de voornaamste zijn (meer dan 50%), met daarnaast onder andere methylisobutylketon, isopropylalcohol, aceton, isobutylalcohol en butanon. Kortom, het bevat veel vluchtige toxische aromen!  Thinner mag in Nederland beroepsmatig niet meer binnenshuis worden gebruikt.

Ik gebruik thinner voor het ontvetten van de houten panelen nadat deze geschuurd en stofvrij gemaakt zijn. Ook voor het ontvetten van MDF is het geschikt. Het is een heel schraal product. Je ziet de vloeistof direct vervliegen. Na het ontvetten met thinner kan een hechtprimter op het houten paneel worden opgebracht.

Ventileer goed, draag handschoenen, vermijd vuur en ruim papier en doekjes onmiddelijk op. Bewaar het in je garage of timmerwerkplaats en niet in je atelier.