PENSEEL & KWAST REINIGINGSMIDDELEN

Tijdens het schilderen:

 • Goed het penseel afvegen met een doek of keukenpapier.
 • Spoelen met aromaten vrije (arme) terpentine.
 • Opnieuw droogvegen met een doek of keukenpapier.

Na het schilderen:

 • Afvegen van de penselen/kwasten met een doek of keukenpapier of afstrijken op dik papier of karton
 • Daarna spoel ik de penselen met aromatenvrije terpentine
 • Vervolgens reinig ik de penselen met heet water en vloeibaar afwasmiddel (dubro groen)
 • Dan spoel ik ze grondig met heet water
 • Strijk de haren mooi glad en zet/leg ze te drogen.

Bij vervuilde penselen:

 • Ik hang ze een nachtje in de Zest-it Dilutent and Brush Cleaner. Opmerking: Als alternatief kun je ook ruwe lijnolie gebruiken (dus geen gebleekte lijnolie). Er bestaan ook speciale penseel en kwast reinigingsmiddelen. Ik heb er geen ervaring mee.
 • Hierna reinig ik de penselen opnieuw zoals hierboven beschreven. Immers, we willen geen penseelreinigingsmiddel in de olieverf en op het schilderij!

Pas op, deze terpentine bevat slechts 50% minder aromaten dan gewone terpentine. Aromaten zijn kankerverwekkend.

Terpentine - Aromatenvrij

Aromatenvrije Terpentine

Reuk- & aromaten (vrije) arme Terpentine

Volgens de brochure: “Het reukarme karakter van reukloze terpentinesoorten is het gevolg van het nagenoeg ontbreken van aromatische koolwaterstoffen”. Bij regelmaat lees ik ook over ShellSol 40. Het is een vergelijkbaar product van leverancier Shell.

 • Aromaten:
  Ik las in het veiligheidsblad van een gerennommeerd leverancier dat het aandeel aan aromaten kleiner is dan 2%. Dat is circa de helft van “standaard terpentine”. Dus “aromatenvrij” is een onjuiste benaming, het verdient hooguit de term “aromatenarm”.
 • Reuk:
  Mijn ervaring is dat je dit oplosmiddel nog wel enigszins ruikt. Dus “reukarm” lijkt me een meer toepasselijke term.

Ik gebruik deze reuk- & aromatenarme terpentine om tijdens en na het schilderen zo nu en dan penselen uit te spoelen (afsluitbare glazen pot met hooguit 500 ml).

Na gebruik sluit ik de pot met aromatenvrije terpentine steeds goed af.
Keukenpapier en doekjes worden onmiddelijk in een afsluitbare plastic vuilniszak gedeponeerd.

Gewone Terpentine

Terpentine ( Engels: White Spirit)

 • Het is een kleurloze, heldere en niet-viskeuze vloeistof met een typische sterke kerosine-achtige geur.
 • Is net als benzine een aardoliedestillaat.
 • Wordt gebruikt als verdunner of oplosmiddel van verf.
 • Bestaat voornamelijk uit nafta, met bovendien de vluchtige stoffen (aromaten): 1,2,4-trimethylbenzeen (ca. 4%), xyleen (ca. 1%), benzeen (minder dan 0,1%). Met name de carsinogene aard (kankerverwekkend) van aromaten zijn een aandachtspunt. Werk daarom in een goed geventileerde ruimte en gebruik bij voorkeur reuk- & aromatenarme terpentine.

De gewone terpentine gebruik ik uitsluitend om, aan het eind van een schildersdag, penselen te spoelen en te reinigen. Het daarbij gebruikte keukenpapier gooi ik direct in een afsluitbare plastic (vuilnis)zak.

Zest-it Oil Paint Dilutant & Brush Cleaner

Zest-it Oil Paint Dilutant & Brush Cleaner

Zest-it is een natuurlijk product dat gewonnen wordt uit citrusvruchten/bomen. Het oplossend vermogen is erg groot.

 • Met Zest-It heb ik goede ervaringen. Ik gebruik dit oplosmiddel tijdens het schilderen in de magere lagen en tevens is het een hoofdbestanddeel van mijn schildersmedium.
 • Daarnaast gebruik ik het om er dammarvernis mee te maken.
 • De prijs van zest-it is pittig, te hoog om er een pot mee te vullen voor het spoelen van je penselen/kwasten. Maar je kunt zest-it goed gebuiken om volgelopen stugge penselen, die moeilijk te reinigen zijn, eens een nachtje in te weken.

Andere penseelreinigers

Andere penseelreinigers:

 • Turpenoid
 • RR500 Penseelreiniger van Aquachem
 • Murphy Oliezeep (Murphy Oil Soap)

Met geen van deze produkten heb ik ervaring.

Wel ben ik voorzichtig met het gebruik van sterke oplosmiddelen.

 • Met name omdat de dure marterharen en andere haren van het penseel niet aangetast zullen worden waardoor ze breken of elasticiteit verliezen.
 • Tevens wil ik voorkomen dat ik resten van het sterke oplosmiddel via de penselen en kwasten in de verf op het doek krijg.

Thinner - enkel als ontvettingsmiddel

Thinner (Engels: Thinner)

 • Thinner is ongeschikt voor het reinigen van penselen en kwasten. Je gebruikt het enkel voor het ontvetten van materialen.
 • Het is een organisch oplosmiddel voor verf op oliebasis. Het bestaat uit een mengsel van vluchtige organische stoffen, waarvan tolueen of xyleen meestal de voornaamste zijn (meer dan 50%), met daarnaast onder andere methylisobutylketon, isopropylalcohol, aceton, isobutylalcohol en butanon. Kortom, het bevat veel vluchtige toxische aromen!  Thinner mag in Nederland beroepsmatig niet meer binnenshuis worden gebruikt.
 • Ik gebruik thinner voor het ontvetten van de houten panelen nadat deze geschuurd en stofvrij gemaakt zijn. Ook voor het ontvetten van MDF is het geschikt. Het is een heel schraal product. Je ziet de vloeistof direct vervliegen. Na het ontvetten met thinner kan een hechtprimter op het houten paneel worden opgebracht.

Ventileer goed, draag handschoenen, vermijd vuur en ruim papier en doekjes onmiddelijk op. Bewaar het in je garage of timmerwerkplaats en niet in je atelier.