OPLOSMIDDELEN VOOR OLIEVERF

Terpentine ( Engels: White Spirit) 

Terpentine is een kleurloze, heldere en niet-viskeuze vloeistof met een typische sterke kerosine-achtige geur. Terpentine is net als benzine een aardoliedestillaat. Er zijn schilders die terpentine gebruiken in de onderste lagen van het schilderij. Persoonlijk vindt ik dit geen goed idee. Je verdunt de verf te veel waardoor er minder “hechting” met de ondergrond ontstaat. Veel van de terpentine verdwijnt bliksumsnel in de ondergrond. En verder vervliegt de terpentine zo snel dat je al tijdens het schilderen merkt dat het schilderen moeizamer verloopt. Daarnaast ziet het eindresultaat er, na droging, schraal uit.

Ik adviseer voor het verdunnen van de olieverf in de eerste lagen het product zest-it. Dit is een geweldig goed alternatief voor gomterpentijn!

Voorheen gebruikte ik het conventionele gomterpentijn. Werk dan in een goed geventileerde ruimte. Gomterpentijn geurt sterk en ik kreeg behoorlijke problemen met adem, kuchen en hoesten.

Terpentine is minder/niet geschikt om olieverf mee te verdunnen

Terpentijn / Terpentijnolie / Gomterpentijn (Engels: turpentine / oil turpentine)

Om begripsverwarring te voorkomen moet worden opgemerkt dat de door (kunst)schilders gebruikte terpentijn eigenlijk terpentijnolie heet. Terpentijn is de oorspronkelijke balsem die uit diverse pijnbomen wordt getapt en waaruit door distillatie de vluchtige terpentijnolie wordt verkregen. Chemisch gezien bestaat terpentijnolie uit verschillende zogenaamde “terpenen” en is door het goede oplossende vermogen zeer geschikt als oplosmiddel voor (olie)verf, mediums en vernissen. Door terpentijnolie nogmaals te distilleren wordt het gehalte aan harsachtige stoffen tot een minimum teruggebracht en ontstaat de nagenoeg 100% vluchtige “gerectificeerde terpentijn”. Voor kunstschilderdoeleinden is het beslist aan te raden alleen deze kwaliteit te gebruiken (bron: Talens).

Ondanks het feit dat terpentijn een “natuurproduct” is, moet hier benadrukt worden dat terpentijnolie sterker irriterend is voor ogen en huid dan terpentine en meer aanleiding geeft tot overgevoeligheid (allergie). Ventileer je werkruimte goed. Nog beter … gebruik het alternatief Zest-It.

Terpentijn heeft een groter oplossend vermogen. Je kunt er makkelijk dammarhars, standolie, lijnolie en venetiaans terpentijn in oplossen. Dergelijke harsen en oliën gebruik je in een vet medium (zie recept medium)

Opmerkingen:

  • Ik heb ervaren dat de kwaliteit van terpentijn onderling sterk uiteenloopt. Allereerst gebruikte ik terpentijn van het fabikaat Bleko. Ik was niet tevreden over de resultaten. Ik raad aan om zuivere Gomterpentijn (Portugees) van het fabrikaat Aquamarijn te gebruiken (www.rigoverffabriek.nl te IJmuiden). Het is te koop bij ondermeer Verfmolen De Kat.
  • Terpentijnolie heeft een dusdanig oplossend vermogen dat het zelfs de eenvoudige plastic weggooibordjes en schaaltjes aanvreet. Gebruik daarom glazen potjes e.d.
  • Om gezondheidsredenen (luchtwegen / irriterend) raad ik aan de gom terpentijn te vervangen door zest-it.

Zuivere Portugeese Gomterpentijn

Zest-It

Sinds 2017 gebruik ik enkel nog Zest-It Oil Paint Dilutant. Het is een geweldig alternatief voor gomterpentijn. Het is wat mij betreft één op één uitwiselbaar met gomterpentijn. Ik gebruik het puur in de eerste lagen van het schilderij. Ten tweede gebruik ik het voor het maken van dammarvernis. De dammarhars lost zeer goed op in Zest-It. Daarnaast pas ik Zest-It toe in mijn eigen gemaakte mediums. Lijnolie, standaardolie, venetiaanse olie, dammarhars …. alles lost heel goed op in zest-it.

Zest-It heeft als voordeel dat het nagenoeg geen geur verspreid en niet irriterend is voor ogen en longen. Daarnaast is het niet brandbaar/ontvlambaar.

Zest-It Oil Paint Dilutant is een geweldige vervanger voor gomterpentijn.