SCHILDER PIRAMIDE’S

Schilderpiramide’s kunnen goed van pas komen bij het schilderen en te drogen leggen van panelen, doek op spiraam, schilderijlijsten etc.

Het zijn plastic piramidevormige hulpstukjes. Lekker puntig. Je kunt er makkelijk werk op te drogen leggen. Vroeger gebruikte ik daarvoor spijkertjes in een plankje. Maar deze piramide’s werken fijner omdat ze volkomen identiek zijn qua hoogte. Je kunt ze desgewenst vastschroeven.

Wellicht heb je iets aan deze tip. Succes er mee.