MEETKUNDIG PERSPECTIEF – GEVELINDELING BEPALEN

Perspectief – Gevelindelingen: bepalen van hartlijnen. 

Heel veel gevels zijn symmetrisch, volgens een strak patroon, ingedeeld. In perspectief zie je geen duidelijke rechthoeken. In plaats daarvan is de vorm trapeziumvormig. (met twee verticale parallellen). De hartlijnen verschuiven in de tekening qua positie. Via hulplijnen en diagonalen is het eenvoudig om in een perspectieftekening deze middellijnen te bepalen en te tekenen.

Foto 1) Voorbeeld – Gevel van een voormalig pakhuis te Lemmer

Ik vond een mooi voorbeeld.

Het beeld lijkt aanvankelijk simpel. De architect heeft hier gestreefd naar een evenwichtige indeling en symmetrie.  De gevel is in de breedte netjes in drieën verdeeld. Het ziet er allemaal niet zo moeilijk uit. Echter, doordat de foto van opzij is gemaakte is er sprake van een perspectief. Met gebruik van hulplijnen is het eenvoudig om een correcte tekening te maken.

Foto 2) Bepalen van de verticale hartlijn / het midden.

We hebben in deze afbeelding het nodige houvast. De gevel van dit pand is, qua ramen in drieën verdeeld. Qua gevel is het symmetrisch. Daarom is het handig om de verticale hartlijn te bepalen. Dat doe je met hulplijnen. Je bepaald hiermee de hoekpunten van de gevel. Dan teken je diagonalen. Daar waar de diagonalen elkaar kruisen bevindt zich de verticale hartlijn, of te wel het midden van de gevel.

Kijk maar naar de schoorsteen. De hartlijn gaat exact door het midden.

Foto 3) De symmetrie van de ramen. 

Ook nu zoeken we allereerst de hoekpunten op. In dit geval zijn de hoekpunten van de ramen ons houvast.

Teken diagonale hulplijnen van hoek naar hoek. Daar waar de diagonalen elkaar snijden is het verticale middelpunt tussen twee ramen.

In deze gevel/figuur kun je de middellijnen dit op drie plaatsen vinden.

Foto 4) De daklijn en de dakhoeken

De middellijn, zoals te zien is op foto 2, bevindt zich in het beeld veel meer naar links. Trek de hulplijnen van de gevelhoeken naar het midden/de hartlijn van de schoorsteen. Je ziet dat er het nodige gebeurt met de hoek en de lengte van deze daklijnen.

Hoeklijn B (links) is veel steiler dan hoeklijn A (rechts). Dat is juist maar ziet er dan wat gek uit.

Tip: Maak van stadgezichten en gebouwen foto’s vanuit verschillende standpunten. Achteraf scheelt dat een hoop gepuzzel. Realiseer je dat je camera ook nog eens een heleboel vertekening geeft. Opnames op afstand zijn vaak beter. Helaas, die ruimte is er vaak niet.