IMPRIMATURA – TEST

Imprimatura – Test

Volgens de literatuur zal een transparante imprimatura (dun laagje gekleurde verf) op een witte krijtgrond resulteren in meer kleurkracht doordat aangestraald licht, dat weerkaatst op het witte oppervlak, de afbeelding vanaf de achterzijde belicht. Ik wilde daar meer van weten en heb daarom een proefpaneeltje gemaakt.

Het proefpaneeltje:

 • Drager: Masonite:
 • Twee maal Gesso Talens 1001
 • Eenvoudige tekening van een geometrische vorm met een perspectief. Linker en rechterzijde identiek. Met houtskool. Resten weggeveegd.
 • Eerste laagje: Vermiljoen Oranje (Talens, Van Gogh, 311 – halfdekkend) dun pasteus gemaakt door mengen met liquin light gel. Opgebracht met een varkensharen kwast.
 • Tweede laagje: Vermiljoen Oranje – Enkel rechterzijde. Idem zoals hierboven.

Links:

 • De tekening is nog goed zichtbaar
 • Het vermiljoen oranje heeft nog geen diepte en is duidelijk transparant.

Rechts:

 • De tekening is nog maar net zichtbaar. Er is nog enige transparantie.
 • De kleur vermiljoen oranje heeft zich goed verdiept

Beide zijden (links en rechts) bedekt met één transparante imprimatura (vermiljoen). Duidelijk is te zien dat van beide zijden de tekening door de transparante laag nog goed zichtbaar is.

In een tweede bewerking enkel de rechter zijde nogmaals beschilderd met een imprimatura (vermiljoen oranje).

Beschildering met transparante verven:

 • Ultramarijn blauw (Talens, Van Gogh, 504) – Links Boven
 • Veridian groen (Talens, Rembrandt, 616) – Links Midden
 • Indisch Geel (W&N Artist) – Links Onder
 • Transparant Oxide Rood (Talens, van Gogh, 378) – Rechts – Boven
 • Asfalt/Bitumen (Talens, Remenbrandt, 414) – Rechts Midden
 • Huidmengsel (Zinkwit + vermiljoen oranje, + sienna gebrand + basalthum) – Rechts onder
 • Inkaderen met gebruik van lampenzwart (Talens, van Gogh, 782).

Opmerkingen:

 • Verven iets vloeibaar gemaakt met Piet’s Medium (Recept)
 • Het masonite paneel met de gesso en imprimatura lagen was zodanig glad dat de verf niet mooi egaal en overtuigend was op te brengen. Daarom heb ik de vlakken twee maal beschilderd.

Bevindigen en conclusies:

 • De kleur van een imprimatura moet met zorg gekozen worden en moet passen bij de te schilderen voorstelling.
 • Een imprimatura kan ook slechts deels worden opgebracht of deels worden weggeveegd.
 • Over het algemeen zal de toon van een imprimatura lichter zijn dan de toon van de te schilderen voorstelling.
 • Transparant geel toont enkel als luster (briljant/blinkend/goud/vurig) als de ondergrond hagelwit is. In deze test: “Het Indisch geel, normaal een intens en fantastisch briljant geel, is nauwelijks te zien. De luster die je van dit geel verwacht verkrijg je enkel door deze op te brengen op een witte achtergrond. In dit geval overheerst het vermiljoen volledig. In de linker figuur (transparant) zijn de verfstreken van de imprimatura nog goed zichtbaar, dat wel.
 • Bij huidtinten, met een lichte toon, is een vermiljoen oranje of een roodachtige imprimatura passend en werkt door.
 • Oranje en blauw of blauwgroen zijn vrijwel complementair. Het blauw en groen tonen, over het oranje, donker. Hier werkt de imprimatura tegen. Kies liever voor een lichtblauwe of lichtgroene imprimatura.
 • Bij het asfalt/bitumen en het transparant oxide rood is er mijns inziens weinig verschil te zien. Beiden zijn nogal vlekkerig (zacht plat penseeltje / maar toch).